Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial kring Duodopa-systemet såsom pump-, sond- och bärmaterial beställs kostnadsfritt via Duodopa Support. För mer information om tillgängligt material, se beställningsblankett samt en demonstration av tillgängligt bärmaterial.

Ring eller maila in beställningen till:

020-50 60 50, info@duodopa.se

Ref.nummer: