Om Duodopa

På Duodopa.se kan du läsa mer om studieunderlaget för Duodopas kliniska effekt och om supporterbjudandet kring Duodopa.

Gå till:

■ Klinisk effekt
■ Duodopa Support

Ref.nummer: