Klinisk effekt

Intestinal terapi med Duodopa reducerar motoriska fluktuationer och minskar OFF-tiden hos patienter med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas som tablettbehandlats med levodopa/dekarboxylashämmare i många år. Motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesier reduceras genom att plasmakoncentrationen av levodopa hålls på en jämn nivå inom ett individuellt terapeutiskt fönster.

Studieunderlag

Nedan hittar du länkar till de kliniska studier som ligger till grund för Duodopas godkännande och produktresumé. På beställningssidan kan du även beställa reprints av dessa.

Fernandez HH et al. Levodopa-carbidopa intestinal gel in advanced Parkinson’s disease: final 12-month, open-label results. Movement Disorders 2015. 30(4):500-509

Olanow CW et al. Continuous intrajejunal infusion of levodopa-carbidopa intestinal gel for patients with advanced Parkinson’s disease: a randomised, controlled, double-blind, double-dummy study. The Lancet Neurology 2014;13:141-49

Nyholm D et al. Optimizing levodopa pharmacokinetics: intestinal infusion versus oral sustained-release tablets. Clinical Neuropharmacology 2003;26:156-163

Ref.nummer: