Har du rätt version?

Vi rekommenderar att du alltid läser dokumenten direkt ifrån webbplatsen, men om du väljer att ladda ner dokument, kom ihåg att med jämna mellanrum kontrollera att du använder den senaste versionen.

För att kontrollera version, jämför referensnummer på din instruktion med denna lista. Om numren stämmer överens har du den senaste versionen och detta gäller även tryckt material. Referensnumret hittar du i kanten på instruktionerna (oftast på första eller sista sidan, se exempel nedan) och detta börjar alltid med “SEDUO…”.

SEDUO

Ref.nummer: