Instruktioner för vårdpersonal

Sjukhusguide vid Duodopabehandling

Den digitalt anpassade versionen av pärmen innehåller samtliga avsnitt med instruktioner i ett och samma dokument för att möjliggöra snabb bläddring, fritextsökning etc.

Sjukhus Pärm 2018

Separata instruktioner

Vissa instruktioner finns även tillgängliga som separata PDF-filer här intill.

Ref.nummer: