Välkommen till Duodopa.se

Informationen på den här webbplatsen är avsedd och anpassad för dig som arbetar inom vården och är i behov av en digital samlingsplats för instruktioner samt information om Duodopa.

På Duodopa.se hittar du alltid de senaste Duodopa-instruktionerna i PDF-format, både till vårdpersonal och patient. Instruktionerna har anpassats för att lättare kunna navigeras digitalt, via datorskärm, surfplatta eller smartphone.

På sidan länkas även till Medicininstruktioner.se där du kan titta på instruktionsfilmer både för vårdpersonal och patient kring olika moment i Duodopabehandlingen.

Du kan även läsa mer om Duodopas kliniska effekt och supporterbjudande samt beställa förbrukningsmaterial till Duodopa-systemet eller boka/beställa utbildning och övrig information direkt från webbplatsen.

Välkommen!

Ref.nummer: